Förtroendevalda Kävlinge kommun

Thomas Lövskog (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0761-704452 (mobil)

E-post:
thomas.lovskog@kavlinge.se

Bild på Thomas Lövskog

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygg- och miljönämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-02-12 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens planutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kävlingeåns och Löddeåns fiskevårdsområde Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kävlingeåns vattenråd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud och ersättare till förbundsmöte med kommunförbundet Skåne Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud och ersättare vid bolagsstämma Sydvatten Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud och ersättare vid bolagsstämma Sysav Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Saxån-Braåns vattenråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Strategisk beredning Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Sydvästskånes grundvattenkommitté Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Öresunds vattenvårdsförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31