Förtroendevalda Kävlinge kommun

Thomas Lövskog (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0761-704452 (mobil)

E-post:
thomas.lovskog@kavlinge.se

Bild på Thomas Lövskog

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens planutskott Ledamot 2018-01-01 - 2018-12-31
Kävlingeåns och Löddeåns fiskevårdsområde Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kävlingeåns vattenråd Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud och ersättare till förbundsmöte med kommunförbundet Skåne Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Saxån-Braån vattenvårdskommité och vattenråd Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Sydvästskånes grundvattenkommitté Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Öresunds vattenvårdsförbund Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31