Förtroendevalda Kävlinge kommun

Förtroendevalda Kävlinge kommun

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Kommunfullmäktige

Nämnder

Bolag

Övrigt

Partier